Lindbacken


Bolagets största pågående projekt är Lindbacken, en ny stadsdel som växer fram i Uppsalas nordöstra utkant. Lindbacken Fastigheter HB äger cirka 82 procent av bostadsområdet och Hallskär AB äger en tredjedel av Lindbacken Fastigheter HB. Resterande två tredjedelar ägs av vår samarbetspartner sedan många år, Gillöga AB.

Marken som Lindbacken Fastigheter äger kommer att omfatta drygt 600 bostäder, främst villatomter. Detaljplanen vann laga kraft i oktober 2010 och utbyggnaden pågår. Mer information om Lindbacken finns på: www.lindbacken-uppsala.se