Om oss

Hallskär bildades 2003 och arbetar med utveckling och produktion av bostäder. Vi bygger om hyreshus, kontorshus och industrihus till attraktiva, moderna och ljusa bostäder. Vi arbetar även med nyproduktion av hus och lägenheter. Ett starkt växande område är att utveckla och skapa helt nya bostadsområden från tomtmark, ofta tillsammans med kommuner och andra aktörer. Vi är huvudsakligen verksamma i Stockholm och Uppsala. Gemensamt för allt vi gör är ett starkt engagemang för att skapa genomtänkta, moderna och långsiktigt attraktiva bostäder.

Pågående projekt


Genomförda projekt