• Hallskär AB
  • Karlavägen 23, 2 tr
  • 114 31 Stockholm

Joakim Holgersson
VD

joakim.holgersson@hallskar.se

Bo Falk
VD Lindbacken Fastigheter HB

072-222 60 27
bo.falk@hallskar.se

Lotta Ahlberg
Administration

070-321 40 49
lotta.ahlberg@hallskar.se

Pernilla Ärlered
Ekonomi

070-508 71 31
pernilla.arlered@hallskar.se