BRF Sysslomansgatan 7, 2011-2012


Mitt i centrala Uppsala, ett par kvarter från saluhallen, förvärvade vi ett kontorshus från 1960-talet, som dåvarande fastighetsägare hade svårt att finna hyresgäster till. Tillsammans med Anders Erikols, AROS Arkitekter i Uppsala och med en totalentreprenad av NCC Sverige AB behölls bara butiksytorna i markplanet samt ytterväggarna när fastigheten i sin helhet byggdes om till bostadshus med 51 små lägenheter, främst avsedda för Uppsalas studenter.