Vi strävar efter att alltid hålla en god finansiell beredskap, för att snabbt kunna agera på nya investeringsmöjligheter. Genom att vara ett privatägt bolag med en ägare har vi möjlighet att med mycket kort varsel fatta beslut om nya investeringar.

Vi söker nya investeringsobjekt i regionen Stockholm-Uppsala inom våra kärnområden, d v s:

  • Befintliga bostadshyreshus
  • Kontors/Industrihus som är möjliga att bygga om till bostäder
  • Råmark som kan detaljplaneläggas till bostäder